Opći uvjeti korištenja


UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE PROFI AGRO d.o.o. WEB SHOP

 1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.profiagro.hr je trgovačko društvo Profi Agro d.o.o. Korištenjem usluge Profi Agro d.o.o. Web-shopa i svih pridruženih stranica i servisa na www.profiagro.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Profi Agro d.o.o. Web-shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Profi Agro d.o.o. Web-shopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Profi Agro Web-shopa je Profi Agro d.o.o. Vladimira Nazora 1, 43000 Bjelovar, OIB: 76480889567.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Profi Agro pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Profi Agro pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Profi Agro Web-shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Profi Agro pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Profi Agro Web-shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključujući i djelomično ili potpuno ograničavanje pristupa kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Profi Agro Web-shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje istoga od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Profi Agro ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Profi Agro se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.profiagro.hr. Profi Agro zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Profi Agro ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisa proizvoda na ovim stranicama.

 1. UVJETI PRODAJE
 2. I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti predstavljaju ponudu Profi Agro za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Profi Agro, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Profi Agro Web-shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona, elektroničke pošte te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Profi Agro na jedan od sljedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani ili neregistrirani korisnik Profi Agro Web-shopa,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije(043) 225-086
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem elektroničke pošte na e-mail adresu nino@profiagro.hr .
 1. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 2. b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 3. c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Profi Agro zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 4. d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
 5. e) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.
 6. f) Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je roba u potpunosti isporučena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu roba bude potpuno isporučena,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Profi Agro o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Profi Agro d.o.o. Vladimira Nazora 1, 43000 Bjelovar), telefaksom na 043/225-086 ili elektroničkom poštom na nino@profiagro.hr , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Također, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor popunjavanjem Obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://www.profiagro.hr, u kojem će mu slučaju Profi Agro bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove dostave , bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Profi Agro zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen doznakom na tekući račun korisnika naveden u obrascu za raskid Ugovora. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Profi Agro može izvršiti tek nakon što joj roba bude vraćena ili nakon što joj bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Profi Agro d.o.o., Šet. Dr. Ivše Lebovića 21, 43000 Bjelovar, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Profi Agro, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona (043) 225-086 ili se javi na nino@profiagro.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora

 1. II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv (još) i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: nino@profiagro.hr ili na telefonski broj (043) 225-086 kako bi naši djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (043) 225-086 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Profi Agro Internet Web shop omogućuje dva načina kupovine:

 • Možete kupovati kao registrirani korisnik
 • Možete kupovati putem telefona (043) 225-086

Naglašavamo da je kupnja za registrirane korisnike najsigurnija te pruža dodatne mogućnosti, kao što su:

 • Brži proces narudžbe i naplate
 • Provjera statusa narudžbi
 • Pregled prošlih narudžbi
 • Izmjena podataka korisničkog računa
 • Izmjena lozinke
 • Spremanje dodatnih adresa za dostavu

Registracija

1.korak:

Na početnoj stranici https://www.profiagro.hr odaberite PRIJAVA:

 1. a) želite li se prijaviti ako ste već obavili registraciju ili
 2. b) želite kreirati novi račun.

2.korak:

 1. a) ako ste odabrali opciju prijave, na stranici koja Vam se otvorila upišite svoje korisničko ime te lozinku odabranu prilikom registracije ili
 2. b) ako ste odabrali opciju kreiranja novog računa (registracije), na stranici koja Vam se otvorila upišite svoje osobne podatke (polja označena sa * su obvezna za popuniti, te upišite lozinku prema želji. Na kraju kliknite gumb "Registracija". Otvara se stranica sa obavijesti o uspješno kreiranom računu. Sada možete kupovati kao registrirani korisnik.

3.korak: Ukoliko ste podatke točno ispunili, na e-mail adresu koju ste naveli stići će vam potvrda registracije. Sada ste registrirani korisnik Profi Agro Web shopa. Pomoću e-mail adrese i lozinke u svakom trenutku možete pristupiti svojem Profi Agro računu i svojim podacima.

Košarica

U nju stavljate proizvode klikom na plavu tipku "Dodaj u košaricu". U košarici proizvodi mogu biti neograničeno vremensko razdoblje, a možete ih i dodavati, uklanjati i mijenjati količinu. Proizvod se uklanja tako da se klikne u kućicu ispred naziva proizvoda kojeg želite izbaciti iz košarice (kantica za smeće), a potom sistem sam ažurira što ste odabrali. Količinu proizvoda u košarici mijenjate na način da u polje količina unesete željenu količinu, a potom kliknete na gumb "Ažuriraj". Ako zaliha nestane, proizvod će automatski biti uklonjen iz vaše košarice. Cijene proizvoda u košarici svakodnevno se ažuriraju.

Kupnja i odabir načina plaćanja

Kupnju završavate klikom na gumb "Potvrdi narudžbu". Stranica koja će se potom otvoriti tražit će vas način plaćanja ukoliko u prijašnjem koraku niste odabrali“plaćanje pouzećem“ ili „plaćanje virmansko“ te adresu za dostavu. Automatski je ponuđena adresa koju ste naveli prilikom registracije. Klikom na gumb "Promjeni adresu" otvara se stranica za unos željene adrese za dostavu. Unos adrese zaključujete klikom na gumb "Nastavi". Sljedeće treba odabrati način dostave, a zatim klikom na "Nastavi" prelazite na sljedeći korak. Na stranici Informacije o plaćanju kao adresa naplate automatski je ponuđena adresa koju ste naveli prilikom registracije. Kada ste provjerili sve parametre za Vašu adresu dostave ili način plaćanja prelazite na stranicu "Završi narudžbu". Dobro pregledajte jesu li svi uneseni podaci ispravni te klikom na "Završi narudžbu" zaključujete narudžbu. Time je vaša narudžba proslijeđena na www.profiagro.hr i bit će obrađena u najkraćem mogućem roku.

Pregled narudžbi te status istih

Nakon uspješno predane narudžbe na e-mail adresu primit ćete potvrdu o obavljenoj kupnji, a sadržaj i status iste moći ćete u svakom trenutku provjeriti na svom računu na profiagro.hr Ako će postojati bilo kakav problem u vezi narudžbe, kupac će biti kontaktiran. U suprotnom, kupac će u slučaju osobnog preuzimanja proizvoda biti obavješten o vremenu preuzimanja, odnosno u slučaju slanja proizvoda dostavom, kupac će biti obaviješten od strane dostave (kurira GLS) putem SMS-a i/ili e-maila da je za njega pripremljen paket, a na dan dostave, i o vremenu isporuke.

Narudžba putem telefona

Na www.profiagro.hr moći ćete kupovati i putem (043) 225-086 telefonske linije, kada će Vas ljubazni djelatnik provesti kroz sve gore navedene korake te će Vašu narudžbu provesti kroz www.profiagro.hr.

NAPOMENA:

Slike proizvoda na Profi Agro Web shopu su ilustrativne prirode.

Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici www.profiagro.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove.

Profi Agro će nastojati na web stranicama www.profiagro.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

III) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Profi Agro-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za materijalne nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: (043) 225-086,
 • na e-mail adresu: nino@profiagro.hr ,
 • na adresu: Profi Agro d.o.o. Vladimira Nazora 1, 43000 Bjelovar.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Profi Agro vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Profi Agro.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži ako je u istoj bio i isporučen, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi Profi Agro u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi Profi Agro , a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda Kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi kupac.

 1. IV) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan, zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja, ugradnje od strane neovlaštene osobe i/ili ne postupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 1. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Profi Agro se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Profi Agro Web shopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Profi Agro može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Profi Agro .

Profi Agro će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Profi Agro. Profi Agro prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Profi Agro Internet Web shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Profi Agro prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Profi Agro će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Profi Agro Web shopa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Profi Agro će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

 1. KOMUNIKACIJA PROFI AGRO S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da Vas Profi Agro u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost putem elektroničke pošte.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i Profi Agro d.o.o., u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

 

Linkovi


Na ovoj internet stranici se mogu nalaziti linkovi na druge internet stranice. Korisnik ih može posjetiti na vlastitu odgovornost. Profi Agro d.o.o. ne odgovara za sadržaj na vanjskim internet stranicama.

 

Izjava o ograničenju odgovornosti


Profi Agro d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj internet stranici.

Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne te se zato sadržaj na ovoj internet stranici stalno unapređuje i podložan je promjenama.

Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica.

Korisnik je suglasan da niti jedan zaposlenik tvrtke Profi Agro d.o.o., kao niti bilo koja druga osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove internet stranice.

 

Izjava o sigurnosti


Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.
Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja
propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava.  Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!
 

 

Diners

 MasterCard Maestro Visa

 

Izjava o privatnosti


Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše web stranice i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za kupovinu) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Ovdje navodimo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti sa ovlaštenim trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:

Pružanje informacija Google Inc.
Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Računovodstvo
Podijelimo podatke s našim računovođama za porezne svrhe. Na primjer, dijelimo fakture koje izdajemo i primamo kod naših računovođa u svrhu popunjavanja poreznih prijava i računa na kraju godine.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem kontakt obrasca su: ime i prezime, e-mail i telefonski broj.
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracijskog obrasca i obrasca za kupovinu: ime i prezime, e-mail, adresa, grad i poštanski broj, broj telefona.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas putem kontakt forme na našoj web stranici. Također nas možete konktatirati i telefonom koji je naveden na web stranici ili putem slanja pošte na našu adresu koja je navedena na web stranici.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

 

Povrat i reklamacije


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ''Narodne novine, br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pismenim putem na adresu: Profi Agro d.o.o., V. Nazora 1, 43000 Bjelovar, Hrvatska  ili e-mail adresu: nino@profiagro.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Formular za prigovor preuzmite OVDJE

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na mail.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu stranice.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE

 

Dostava


Dostava na području Hrvatske iznosi:

 • 5,31 EUR (40,00 kn) za plaćanje uplatnicom ili internet bankarstvom
 • 5,31 EUR (40,00 kn) kn za plaćanje pouzećem
 • dostava je besplatna za sve narudžbe iznad 132,72 EUR (1.000,00 kn).
 

Uvjeti prodaje


UVJETI PRODAJE
Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u web dućanu profiagro.hr (u daljnjem tekstu «robe») je Profi Agro d.o.o., Bjelovar, a Kupac robe je posjetitelj internet kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju

NARUČIVANJE
Roba se naručuje elektronskim obrascem i telefonskim putem. Kupac mora ispuniti Profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željenih proizvoda te će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.
Po odabiru proizvoda možete kliknuti na njegove detalje i saznate sve o njemu te ga bolje pogledati, a želite li ga kupiti, samo kliknete na košaricu i on će se odmah naći u njoj. U košarici možete birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku vaša vam je košarica vidljiva i dostupna te možete mirno nastaviti pregledavati naš izlog. Po završetku shoppinga, vratite se na košaricu i odaberite završi narudžbu. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stiže vam na e-mail adresu.

PLAĆANJE
Plaćanje je moguće izvršiti na sljedeće načine:

1. Uplatnica - Virman - Internet bankarstvo

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo vam naručene artikle.

2. Pouzećem
Plaćanje se obavlja prilikom preuzimanja robe a plaća se dostavljaču.

3. Plaćanje kreditnim karticama

ERSTE
MasterCard, Maestro, Diners Club i Visa jednokratno
MasterCard, Maestro, Diners Club i Visa obročno 2-12 rata

ZA-BA
MasterCard, Maestro i Visa jednokratno
MasterCard, Maestro i Visa obročno 2-12 rata

PBZ
Visa, Maestro i Visa Premium jednokratno
Visa, Maestro i Visa Premium obročno 2-24 rate


Za sigurnost plaćanja i Vaših podataka brine se Corvus Payway. Plaćanje i autorizacija kreditnim karticama odvija se online u stvarnom vremenu. Posebnim sigurnosnim protokolima sustava zaštićeni su svi podaci svih sudionika u procesu kupnje preko interneta.

MasterCard Maestro VisaVisa

 

Uvjeti korištenja


Korištenjem web stranice Profi Agro d.o.o. prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Sadržaj na ovim web stranicama osigurava tim tvrtke Profi Agro d.o.o. i zaštićen je autorskim pravima.

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, kopirati, printati i distribuirati (ali ne i mijenjati) sadržaj na ovoj web stranici, pod uvjetom da sadržaj koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i da na sadržaj koji koristite postavite obavijest o autorskim pravima.